Izpolnjevanje dolžnosti

Izpolnjevanje dolžnosti je pol življenja – in skoraj vsa sreča. V mislih imam izpolnjevanje dolžnosti, ki se poraja iz ljubezni. Preko ljubezni se učiš svoje naloge opravljati dobro in z radostjo. Preko ljubezni se učiš biti odprt za vse ljudi. Preko ljubezni lahko izkusiš enost vseh src. To imam v mislih, ko govorim o izpolnjevanju…

11 – JU’LAJUJ

“hunlahuh”  Trenutek med eno in drugo mislijo

Yohualticitl – boginja rojstva

Mojstrska številka, prostor med mislimi, nič. Nadaljevanje energije deset, ki se nam kot manifestacija višje zavesti na Zemlji kaže kot izziv ostati v ničli – brez misli, obsodb v sprejemanju in ljubezni.