Naše prepričanje…

Naše prepričanje leži v tem, da ima prav vsak izmed nas svojo pot, svojo vero in prosto izbiro. Vsak izmed nas je na Zemlji s svojim namenom. Sledite svojemu srcu in življenju podarite samega sebe – kajti prav vi ste najlepše darilo svetu. Veliko ljudi nas sprašuje, ali so naše aktivnosti versko obarvane. Nismo pričevalci…

6 Kame – Smrt

Energija cikličnosti, prehoda iz ene oblike v drugo.

Kem pomeni mreža in E pomeni pot, prostor. Dobesedno Kame – Keme pomeni smrt, kar nas pogosto lahko straši, pa vendar gremo v življenju skozi mnogo manjših smrti ali sprememb, ki nam pomagajo pri višjem zavedanju sebe in svoje okolice. Rojstvo za Maje pomeni roditi se v zemeljsko, fizično življenje, smrt pa pomeni prehod v večnost. Tako je Kame za Maje energija sreče.

7 Kej – Jelen

Energija sklenjenega kroga in odskok v novo zavedanje.

Kej lahko razumemo kot energijo, ki pozna originalno stanje stabilnosti in prvotno stanje obstoja. Je sila, ki živi v praznem prostoru (Vesolje je sestavljeno iz praznega prostora), in narekuje delovanje vseh elektronov in atomov. To energijo ponavadi nosijo veliki voditelji in zdravilci. Pomaga pri globljem razumevanju delovanja Vesolja in tako nas samih ter omogoča preskok v nov krog zavedanja.