15 Tz’ikin – Orel

Energija ravnovesja in videnja.

Tzi predstavlja avtoriteto, ravnovesje med materijo in energijo ter zakon Vesolja; Kin pomeni dan ali svetlobo. Tzikin pomaga uravnavati zakon Vesolja, da vse na Zemlji deluje v ravnovesju. Daje nam jasno vidnost in vpogled v večjo sliko, ki osmisli življenjske situacije.

16 Ajmaq – Sova

Energija modrosti in odpuščanja našim prednikom, okolici ter sebi.

Aj – povezava in Maq – kaos, disharmonija kar pomeni povezava z navideznim kaosom Vesolja, ki nas uči sprejemanja življenja. Beseda Chanu’maq (v jeziku tzutujil) pomeni tudi prositi odpuščanja. Na ta dan lahko odpustimo sebi in drugim ter začutimo, da so nam težke preizkušnje dane z namenom preskoka v zavedanju, kljub temu da jih doživljamo kot disharmonijo.