20 Ajpu – Sonce

Energija razsvetljenja, svetlobe, dovršitve.

Aj – povezava in Pu – esenca Kozmosa. Predstavlja povezavo (vsakega posameznika) z Velikim duhom in tudi povezavo s katerokoli esenco človeka. Da to dosežemo, je pomembno priti nad sodbe in dualnost ter sprejeti iluzijo – mayo. Šele takrat imamo jasno presojo in lahko dosežemo dovršitev ali razsvetljenje.