Namen

Društva Koda Življenja

Koda Življenja je bila ustanovljena z namenom širjenja bogatega znanja staroselcev Majev iz Gvatemale, ki še danes živijo v tesni povezavi z naravo in njenimi cikli.
Z organizacijo različnih delavnic želimo prebuditi zavedanje o povezanosti z okoljem, s sočlovekom in s samim seboj. Menimo, da je to v današnjem tempu življenja še posebej pomembno, saj vedno manj časa preživimo v naravi ter se posvečamo sebi in svojemu notranjemu miru. Z različnimi aktivnostmi želimo odraslim in otrokom podariti čas, prostor in metode, da zopet stopijo v stik s samim seboj.

Misija

Društva Koda Življenja
Maji pravijo, da je življenje popolno, da je vse med seboj povezano in da se med seboj
dopolnjuje – vsaka stvar, vsak pojav, vsako bitje. Človek ima pri tem pomembno nalogo,
saj najmočneje prispeva k ravnovesju. Z delovanjem društva želimo spodbuditi, da bi vsi
zaživeli v trenutku, se spomnili svojega izvora in se zavedali medsebojne povezanosti z vsem.
Jaz sem ti in ti si jaz.

Vizija

Društva Koda Življenja

Živimo v svetu nenehnih dražljajev, informacij in šumov. Kjer imamo preveč izbire in premalo časa. Kjer je težko poslušati druge, še težje pa slišati samega sebe in tiste tišje glasove, ki bi jim veljalo prisluhniti.

Le z negovanjem posluha lahko izkusimo bogastvo sveta, ki nas obkroža, in opazimo krhko prepletenost, ki ga zaznamuje. Le tako lahko spoznamo, da imajo dejanja dolgoročne posledice za ostale, male in velike prebivalce planeta Zemlja. Te pa so lahko slabe ali dobre.

Prizadevamo si za svet, ki ga zaznamujejo slednje. Pri tem se naslanjamo na modrost staroselcev Majev iz Gvatemale, ki še danes živijo povezani s cikli narave ter čutijo in priznavajo mati Zemljo kot živo bitje.

Program za otroke

DOBRODOŠLI NA ZEMLJI

Že več let organiziramo delavnice in tabore v naravi za otroke in širimo majevsko modrost med mlajše generacije.

Poglej si spletno stran

DOBRODOŠLI NA ZEMLJI