Cikel Q’anil – Zajček ali Zvezda, ki vedno da več, je po Jukatanskem štetju zadnji cikel pred začetkom štetja novega leta Cholqiij. Če smo pridno delali na svoji duhovni rasti v preteklih 20 ciklih, bomo v tem ciklu nagrajeni. Beseda Q’anil v jeziku tzutujil pomeni žetev. To, kar smo sejali, bomo v tem ciklu želi.Energija Q’anil predstavlja tudi naše kozmično telo. Da ga lahko začutimo, sta potrebni vera in zaupanje vase. Ta energija se hitro razprši, zato je pomembno znati ohraniti pozornost v sedanjem trenutku ter se osredotočiti na eno stvar.

Majevsko št. 7 – Modrost cikla:
V sredini cikla se zgodi energija 7 I’x – Jaguar, ki predstavlja energijo magije, naše notranje moči in manifestacije. Pomaga nam manifestirati – uresničiti srčno željo (tisto, ki je skladna z našim najvišjim dobrim).

Majevsko št. 8 – Eterični zaključek prejšnjega cikla:
Eterično pa svoj cikel zaključi energija Tz’ikin – Orel, ki nas podpre v ravnovesju in nas obdari z obiljem.

Majevsko št. 13 – Poln potencial cikla:
Cikel zaključi energija 13 Ajpu – Sonce, ki nas podpre v videnju svoje notranje svetlobe in čutenju, da se skozi nas preliva kozmična energija.

Izziv cikla:
čutenje svojega notranjega bitja; ohranjanje pozornosti na ta trenutek; ohranjati fokus

GAP:
Zgodi se v energiji 13 Ajpu – Sonce, ki nas podpre v čutenju kozmične prisotnosti znotraj nas.