Aj ali Trsje predstavlja energijo lastne povezave z Vesoljem in Zemljo. Aj je energijo povezave, zato predstavlja energijo naše družine, tako fizične kot duhovne. V tem ciklu so lahko na preizkušnji družinski odnosi in sprejemanje vseh ljudi, ki nas obdajajo. Energija Aj ima nalogo postati upogljivi kot bambus in se znati prilagajati na spremembe življenja. Včasih se nam lahko zgodi, da smo zelo »trdi« v svojih prepričanjih ali pričakovanjih, zato bomo v tem ciklu lahko izzvani v prilagajanju in spreminjanju starih prepričanj. Vendar bodimo pozorni, da v tem ne izgubimo sebe in svoje resnice.

Majevsko št. 7 – Modrost cikla: Modrost cikla najdemo v energiji Kawoq, služenju svoji družini in skupnosti. Zdravljenje se zgodi, ko smo resnica, takrat naše služenje prihaja iz pravega čutenja.

Majevsko št. 8 – Eterični zaključek prejšnjega cikla: Energija Ajpu eterično zaključi svoj cikel in prizemlji energijo osebne svobode ter izražanja. Ravno na tem področju pa imamo z ljudmi, ki so nam najbližje, lahko največjo preizkušnjo.

Majevsko št. 13 – Poln potencial cikla: Cikel zaključi energija 13 Kan – Kača, ki nas še podpre v energiji povezave s samim seboj, predstavlja našo življenjsko energijo ter s tem voljo do življenja in osebnostne izpolnitve.

Izziv cikla: najti svojo povezavo; čutiti sebe; postaviti svoje meje; biti prilagodljiv za spremembe

GAP: Zgodi se v energiji 6 Tijax, ki nam kaže svoje aspekte v drugih; 12 K’at, ki nas podpre v videnju povezave prav v vseh ljudeh okrog nas.