13

Izgovorjava: “ošlahuh
Pomen: Trinajsta vijačnica
Predstavnik: Ometeotl – bog stvarnik

Kot energija DNEVA:

Ko pridemo do pravega videnja ter razumevanja božanske volje, se uskladimo z božanskim načrtom. Takrat postanemo božji soustvarjalec. Popolna manifestacija boga na Zemlji – Kristusova zavest. Tako kot se v tonu 1 skrivajo kvalitete vseh 13-ih števil, tako se te kvalitete skrivajo tudi v tonu 13. Če na števila gledamo ciklično tako kot jih vidijo Maji, se število 13 in 1 nahajata eno za drugim. Ton 13 nas spodbuja v brezpogojni ljubezni in sprejemanju. Uči nas videti božansko energijo prav v vsakem izmed nas. Tako v ljudeh kot tudi v ostalih živih bitjih. Pomembno je, da v vsaki situaciji ostanemo ponižni in v svetu pravično delujemo.

Kot energija ROJSTVA:

Si zelo razumevajoča oseba, ki premore veliko znanja in je zelo razgledana. Ton 13 ti daje veliko mero potrpežljivosti in razumevanja tudi do drugih ljudi v svoji okolici. Močna motivacija te pripelje do zmag in premagovanja vseh ovir, kar te vodi po poti preoblikovanje sebe.