2

Izgovorjava: “kai
Pomen: dvojnost, dualnost
Predstavnik: Tlaltecuhtli – bog zemlje

Kot energija DNEVA:

Predstavlja energijo matere Zemlje, ko se božanska energija spusti na Zemljo in se manifestira v dvojnosti, dualnosti ali iluziji, v katerih živimo. Lahko jo razumemo tudi kot partnersko energijo, energijo dveh, ki skupaj poskušata vzpostaviti ravnovesje, enost. Ta energija nam lahko predstavlja izzive, saj nas uči skozi dvojnost, iluzijo majo videti enost – najti enost v različnosti. Maji verjamejo, da je svet sestavljen iz nasprotij, saj le tako lahko definiramo fizični svet. Brez belega ne bi obstajalo črno, brez majhnega ne bi znali razlikovati veliko, brez teme ne bi videli svetlobe, …

Kot energija ROJSTVA:

Ton 2 te postavlja pred izziv prepoznati enost v različnosti, kajti hitro lahko zapadeš v primerjave in obsojanje. V srcu si dovoli začutiti brezpogojno ljubezen in jo usmeriti predvsem v družinske odnose ter partnerstvo kot tudi vse odnose z ljudmi, ki te obdajajo.