Najprej joga, nato naš zajtrk in kasneje še zajtrk za naše živalice! Pospravimo svoje mize in vzamemo hrano, ki nam je ostala ter je odlična za živali, poleg tega pa s tem poskrbimo, da se hrane ne zavrže! Nato pa HOP in že tečemo na kmetijo, na poti naberemo še nekaj zelenja in poberemo sadje, ki je padlo z drevesa! Joj kakšna pojedina je to za naše živalice! Začne se brezskrbno dopoldne, polno vzajemne ljubezni. Čutimo in spoznavamo cikle narave, ki so tako zelo pozabljeni v našem času hitrega življenja. Vrnimo se nazaj, nazaj k bistvu, k izvoru in tako ponovno vzcvetimo! Naučimo otroke, kaj je v življenju RES pomembno, kako pravilno živeti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment