Izpolnjevanje dolžnosti je pol življenja – in skoraj vsa sreča. V mislih imam izpolnjevanje dolžnosti, ki se poraja iz ljubezni. Preko ljubezni se učiš svoje naloge opravljati dobro in z radostjo. Preko ljubezni se učiš biti odprt za vse ljudi. Preko ljubezni lahko izkusiš enost vseh src.

To imam v mislih, ko govorim o izpolnjevanju dolžnosti, ki se poraja iz ljubezni stati bližnjemu ob strani. Biti hvaležen, da lahko daješ! Dajanje je milost.