Energija Ajpu – Sonce nas podpira pri sledenju poti našega srca, je energija umetnosti in izražanja skozi srce. Predstavlja osebno svobodo in je v kombinaciji s Tonom 13 zadnji znak v majevskem koledarju; pomeni dovršitev, razsvetljenje.
Smo nosilci svetlobe in bolj ko se tega zavedamo, bolj lahko svetimo na svojo okolico. Spodbuja nas, da sledimo svojim sanjam, poslušamo lastno srce in svobodno izražamo čutenje svoje duše.
Sončna svetloba posije na prav vse naše aspekte, zato je to čas, ko pogledamo tako svoje pozitivne kot negativne strani ter se učimo sprejemanja prav vsakega delčka sebe. Ko se obnašamo v skladu z našim notranjem čutenjem, brez pretvarjanja, le takrat lahko služimo višjemu namenu in svetu pridamo svojo pravo esenco.

Majevsko št. 7 – Modrost cikla:
Energija 7 Keme – Smrt nas uči sprejemanja hitrih sprememb, odpuščanja in nevezanosti. Ko nismo vezani na stvari in tudi ne na ljudi v svojem življenju, šele takrat lahko dobimo svobodo izražanja in zasijemo v svoji božanski svetlobi.

Majevsko št. 8 – Eterični zaključek prejšnjega cikla:
Energija 8 Kej – Jelen prizemlji energijo stabilnosti, vedenja, razumevanja in čutenja skozi srce. Sami smo svoj najboljši vodnik, v sebi imamo vse, kar potrebujemo za svoj razvoj in osebnostno rast.

Majevsko št. 13 – Poln potencial cikla:
Cikel se zaključi v energiji 13 E – Cesta, ki nas še podpre pri sledenju srca in izbiri lastne poti. Opozarja nas na to, da pri doseganju lastnih ciljev, začutimo tudi druge in ‘ne gremo preko trupel’. Sočutenje in jasna presoja sta najmočnejši orodji na poti v svetlobo.


Izziv cikla:
izražanje; sprejemanje; sledenje srcu; jasna presoja, sočutenje


GAP:
Najdemo ga v energiji 4 Aq’ab’al, ki podpre videnje vseh naših aspektov; v energiji 11 T’zi’, ki nas podpre v brezpogojni ljubezni in sprejemanju teh aspektov, ter 12 B’atz’, ki nas podpre v lahkotnosti sprejemanja pozitivnih in negativnih delov sebe.