Cikel Q’anil – Zajček ali Zvezda, ki vedno da več, je po Jukatanskem štetju zadnji cikel pred začetkom novega 260-dnevnega cikla Cholqiij koledarja. Če smo pridno delali na svoji duhovni rasti v preteklih 20. ciklih, bomo v tem ciklu nagrajeni. Beseda Q’anil v jeziku tzutujil pomeni žetev. To, kar smo do sedaj sejali, bomo v tem ciklu želi.

Energija Q’anil predstavlja tudi naše kozmično telo. Da ga lahko začutimo, sta potrebni vera in zaupanje vase. Ker predstavlja kozmično seme je to popoln cikel, da si vzamemo trenutek zase in razmislimo, kakšno seme želimo posejati v prihodnosti, v novem 260. dnevnem ciklu, ki prihaja čez 13.dni.

Ta energija se hitro razprši, zato je pomembno znati ohraniti pozornost v sedanjem trenutku ter se osredotočiti na eno stvar. To je tudi eden izmed izzivov tega cikla.

Majevsko št. 7 – Modrost cikla: V sredini cikla se zgodi energija 7 I’x – Jaguar, ki predstavlja energijo magije, naše notranje moči in manifestacije. Pomaga nam manifestirati – uresničiti srčno željo (tisto, ki je skladna z našim najvišjim dobrim). Pomaga nam začutiti božansko prisotnost znotraj nas in začutiti sebe kot energijo, dušo.

Majevsko št. 8 – Eterični zaključek prejšnjega cikla: Eterično svoj cikel zaključi energija 8 Tz’ikin, ki nas podpre v ravnovesju in nas obdari z obiljem. Pomaga nam videti vse naše darove in dobra dela, za katere bomo v tem ciklu nagrajeni.

Majevsko št. 13 – Poln potencial cikla: Cikel zaključi energija 13 Ajpu – Sonce, ki nas podpre v videnju svoje notranje svetlobe in čutenju, da se skozi nas preliva kozmična energija. Beseda Aj pomeni povezava, beseda Pu pa kozmična zavest – zato na bo nawal Ajpu pomagala najti lastno povezavo s kozmično zavestjo, Enostjo.

Izziv cikla: čutenje svojega notranjega bitja; ohranjanje pozornosti na ta trenutek; ohranjati fokus

GAP: Zgodi se v energiji 13 Ajpu – Sonce, ki nas podpre v čutenju kozmične prisotnosti znotraj nas.