Cikel T’zi’ ali Pes nas uči brezpogojne ljubezni in sprejemanja. Ljubezen ne pomeni biti pozoren in prijazen, pravimo, da je največji blagoslov ravno naš »sovražnik«, ki nam s prstom pokaže na naše aspekte, na tiste, ki jih je treba še poravnati. Cikel Psa nas podpira, da izražamo sebe in svojo resnico (seveda z občutkom in pravim čutenjem), pa vendar nas spodbuja, da smo točno takšni, kakršni smo, saj je to tista naša edinstvenost, s katero najbolj pripomoremo svetu.

Ker energija T’zi’ predstavlja dharmo in zakon vesolja, nas bo teh 13 dni izzvalo v izražanju naše lastne resnice. Smo dovolj močni, da izrazimo to kar čutimo? In ali smo dovolj močni, da sprejmemo resnico drugega?

To je čas, ko bodo na dan prihajale vse neresnice. A kljub temu nas energija T’zi’ uči odpuščanja in sprejemanja ter nas vleče stran od obsojanja in negativnega pogleda na življenje. Nawal T’zi’ nam sporoča: Velik je tisti, ki sproti odpušča.

Majevsko št. 7 – Modrost cikla: V sredini cikla T’zi’ najdemo znak Ajmaq, ki nas uči prav tega – odpuščanja napak naših prednikov, staršev, morda celo prijateljev in partnerja, saj so vedno delovali tako, kot so najbolje vedeli in znali. Cikel Psa nas podpira pri razumevanju in brezpogojni ljubezni tudi takrat, ko jo je najtežje čutiti.

Majevsko št. 8 – Eterični zaključek prejšnjega cikla: Naslednji dan se eterično zaključi cikel No’j v tonu 8, ki nam je dal dobro osnovo za pravo čutenje (ki zdaj ni več čustvovanje).

Majevsko št. 13 – Poln potencial cikla: Cikel Psa se zaključi v energiji Veter 13, ki nam pomaga pri izražanju resnice in lahkotnosti.

Izziv cikla: brezpogojno ljubiti, a vseeno postaviti svoje lastne meje; izražanje resnice skozi srce

GAP: Zgodi se v energiji 4 Aj, ki nas podpre v razumevanju naših odnosov z družino in bližnjimi ter 7 Ajmaq, ki nas uči odpuščanja in pretočnosti brezpogojne ljubezni skozi srce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment